Викладено питання розвитку окремих галузей промислововсті, розкрито засади технології й організації промислового та сільськогосподарського виробництва. Наведено основні напрямки науково-технічного прогресу в промисловості, розглянуто засади виробництва у чорній і кольоровій металургії, електроенергетиці, паливній (вугільній, нафтовій, газовій), машинобудівній, хімічній, текстильній і харчовій промисловості. Охарактеризовано технологічні процеси в промисловості будівельних матеріалів і лісовій промисловості. Розкрито зміст основних понять тваринництва, описано особливості вирощування овочевих і плодовоягідних культур.